دات نت نیوک
Menu

مهم ترین اخبار

قهرمانی استاد بزرگ قائم مقامی در بلیتس مرداد ماه 94

استاد بزرگ احسان قائم مقامی فاتح مسابقات برق آسای مرداد ماه فدراسیون شطرنج شد

04/05/1395

image
قهرمانی استاد بین المللی مهرداد اردشی در مسابقات سریع مرداد ماه

استاد بین المللی " مهرداد اردشی " قهرمان مسابقات سریع مرداد ماه فدراسیون شطرنج شد

04/05/1395

image
دستاوردهای بزرگ کشورمان در قهرمانی آسیا

دستاوردهای بزرگ کشورمان در مسابقات قهرمانی زنان ، مردان و نوجوانان آسیا

04/05/1395

image
مسابقه شطرنج سریع سازمان نظام پزشکی ایران

مسابقه سریع سازمان نظام پزشکی ایران

04/05/1395

image
قهرمانی استاد بزرگ پوریا درینی در مسابقات سرداران ارومیه

قهرمانی استاد بزرگ پوریا درینی در مسابقات سرداران ارومیه 

04/05/1395

image