دات نت نیوک
Menu

آخرین فیلم ها

تکنيک پل زدن

ويدئوي آموزشي تکنيک پل زدن - استاد محمدرضا صالح زاده

image
مرکز درگير (پرتنش)

در اين ويدئو شما با ديدن بازي هاي آموزشي با مفهوم مرکز پرتنش و چگونگي بازي در آن آشنا خواهيد شد.

image
تفسير بازي کارلسن - گيري

مفسر استاد بزرگ دانيل کينگ

image
آموزش مبحث پياده پيشرفته در مرکز

مشاهده بازي ها و فرم هاي نمونه اي در مبحث پياده پيشرفته در مرکز

image
آموزش آخربازي رخ و فيل در برابر رخ - استاد بين المللي پور رمضانعلي

در اين ويدئو شما چگونگي بازي با رخ و فيل را در برابر رخ در آخر بازي فرا خواهيد گرفت.

image
آموزش شمارش تمپهاي گسترشي توسط استاد صالح زاده

آموزش شمارش تمپهاي گسترشي توسط استاد صالح زاده

image
رآموزش گامبي دانمارکي(شمالي)توسط استاد فيده افشاري

آموزش گامبي دانمارکي(شمالي)توسط استاد فيده افشاري

image