دات نت نیوک
Menu

آخرین کتابها

Winning with The Sicilian Dragon 2 2002

Winning with The Sicilian Dragon 2 [2002] - by Chris Ward

image
(Simple Attacking Plans (2012

(Simple Attacking Plans (2012

image
Calculation ياکوب آکارد

کتاب Calculation یاکوب آکارد شیوه ارتقائ سطح تاکتیکی راهمراه دیاگرامهای  به دقت انتخاب شده به شما منتقل میکند.

image
Positional Chess Sacrifices

کتاب Positional Chess Sacrifices  میخاییل سوبا قربانیهای پوزیسیونی در شروع بازیهای مختلف را بررسی میکند.

image
Attack And Defence

کتاب  Attack And Defence    ياکوب آگارد شطرنج را با مضامين مهم دفاع وحمله وچگونگي بکار گيري آنها آموزش مي دهد

image
Soltis Pawn Structure Chess 2013

Soltis Pawn Structure Chess 2013

image
A Killer Chess Opening Repertoire [2010]

A Killer Chess Opening Repertoire [2010] - by Aaron Summerscale & Sverre Johnsen

image
pump up your rating

اين کتاب نوشته اکسل اسميت در سال 2013 بعنوان برترين کتاب سال انتخاب شده است.

image