دات نت نیوک
Menu

تعیین سطح - مرحله دوم

Status:

PGN:

FEN:

130

1200

مباني 2

1
2
3
4
5
راهنماي آزمون
سوال شماره
...
توجه
رنگ سبز نشانه جواب صحيح مي باشد.
رنگ نارنجي نشانه جواب اشتباه است و شما يکبار مي توانيد جواب خود را تصحيح کنيد.
رنگ قرمز به معني جواب اشتباه است و ديگر قابل تغيير نمي باشد.
از
درحال بارگزاري...