دات نت نیوک
Menu

مقالات

پیش نمایش قهرمانی جهان کارلسن- کاریاکین (1) مگنوس با مهره سفید

  پیش نمایش قهرمانی جهان  مگنوس کارلسن – سرگئی کاریاکین مگنوس کارلسن و مدعی جدید سرگئی کار...

ادامه مطلب
image
ماکس اویوه ، پنجمین قهرمان شطرنج جهان

  دکتر ماکس اویوه، ریاضی دان و شطرنج باز هلندی، پنجمین قهرمان رسمی شطرنج جهان از 1935 تا 1937 ...

ادامه مطلب
image
گفتگو با کارپف در مورد فيشر

    اگرچه بیشتر شطرنج بازان درباره رویارویی 1975 که هرگز برگزار نشد چیزهایی شنیده اند ام...

ادامه مطلب
image
ستيز پيروزمندانه شطرنج عليه بيش‌فعالي در كودكان

    ست یز پ یروزمندانه شطرنج عل یه ب یش‌فعال ی در كودكان به گزارش playchess، ...

ادامه مطلب
image
مهمترین مقررات و محاسبات درجه بین المللی شطرنج

محاسبات درجه بین المللی شطرنج         این مقاله به همت سرکار خانم شهره بیات ، داور بین ا...

ادامه مطلب
image
بکارگیری همزمان حمله و دفاع در شطرنج

بکارگیری همزمان حمله و دفاع در شطرنج وقتی کهیک بازیکن ، شطرنج را آغاز می کند اولین چیز...

ادامه مطلب
image
آلخين و شطرنج

آلخین و شطرنج شطرنج «هسته زندگی» الکساندر آلِخین را تشکیل می داد قرن بیستم – دوران تکا...

ادامه مطلب
image
بهبود مهارت های تاکتیکی 2بهبود مهارت های تاکتیکی 2

بهبود مهارتهای تاکتیکی (2) " دفاع غیر مستقیم " تاکتیک ها می توانند به طور گول زننده ا...

ادامه مطلب
image
بهبود مهارت های تاکتیکی

بهبود مهارتهای تاکتیکی   واکنش درست / واکنش خود به خودی   تاکتیک ها می توانند ...

ادامه مطلب
image
معما های شطرنجی شرلوک هولمز (1)

شرلوک هولمز و شطرنج    در این سلسله مطالب که با عنوان " معماهای شرلوک هولمز " و با همت اس...

ادامه مطلب
image