دات نت نیوک
Menu
حمایت شماره یک شطرنج جهان از ترامپ /پیامد انتخاب شروع ترومپوفسکی توسط کارلسن!
Created by m.salehzadeh on 1395/08/22 12:31:07 ب.ظ


حمایت شماره یک شطرنج جهان از ترامپ ؟/پیامد انتخاب شروع ترومپوفسکی توسط کارلسن!print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: